Pogadaj z nami o Twoim IT

Porozmawiajmy czy i jak możemy Ci pomóc 🙂
W związku z nowymi wymaganiami (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)) stawianymi podmiotom przetwarzającym dane osobowe zwracamy się z prośbą o wyrażenie poniższej zgody/zgód.

>> więcej informacji

Spełnienie obowiązku informacyjnego:
EONEA Maciej Słomczyński z siedzibą w Pile, przy ul. Szybowników 4A/18 jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, że:
1. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne lecz konieczne, abyśmy mogli przesłać Pani/Panu informacje o naszej aktualnej ofercie oraz kontaktować się z Panią/Panem w tym celu np. mailowo lub telefonicznie (w zależności od tego czy podali Państwo numer telefonu czy adres e-mail);
2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu kontaktując się z nami przez adres mailowy: dane-osobowe@eonea.pl
3. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu odpowiedzi na zadane pytanie;
 odrębnej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu przesłania lub przekazania informacji marketingowych.
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

więcej informacji

Spełnienie obowiązku informacyjnego:
EONEA Maciej Słomczyński z siedzibą w Pile, przy ul. Szybowników 4A/18 jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, że:
1. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne lecz konieczne, abyśmy mogli przesłać Pani/Panu informacje o naszej aktualnej ofercie oraz kontaktować się z Panią/Panem w tym celu np. mailowo lub telefonicznie (w zależności od tego czy podali Państwo numer telefonu czy adres e-mail);
2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu kontaktując się z nami przez adres mailowy: dane-osobowe@eonea.pl
3. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
– prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu odpowiedzi na zadane pytanie;
– odrębnej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu przesłania lub przekazania informacji marketingowych.
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

tel.    +48 67 348 26 02

DOWIEDZ SIĘ JAK CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE    INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
close