Program PŁATNIK – praca w sieci – jak ustawić dla wielu użytkowników

    Płatnik może obsługiwać dwa rodzaje bazy danych. Pierwsza z nich, to tak zwana baza Access a druga MsSQL. Dlaczego o tym wspominam? Bo to jest ważne. Chociażby z tej perspektywy, że jeżeli nasz Płatnik pracuje na bazie Access, wówczas nie ma możliwości aby pracował on w sieci, żeby równolegle pracowało na nim kilka […]